บริการ ติดตั้ง ระบบไฮดรอลิค

- บริการ  ออกแบบ และ รับสร้างเครื่องเพรส    ขนาด 1,200  ton   ขนาด 1000  ton   ขนาด 800  ton   

                                                                        ขนาด  500  ton   ขนาด 200 ton   ขนาด  120 ton   

                                                                        ขนาด   80  ton  ขนาด 50 ton   ขนาด 20  ton  ขนาด  5 ton


- บริการ  ออกแบบ และ รับสร้างเครื่อง ฟิลเตอร์เพรส  ในระบบ บำบัดน้ำเสีย

- บริการ สร้าง ชุดต้นกำลัง  POWER UNIT HYDRAULIC  ขนาด 2000 ลิตร  ขนาด 1000  ลิตร  ขนาด  500 ลิตร  ขนาด 300 ลิตร   

                                                                                           ขนาด 200 ลิตร   ขนาด  100 ลิตร  ขนาด  80 ลิตร  ขนาด  50 ลิตร  ขนาด 40 ลิตร

                                                                                           ขนาด 30 ลิตร   ขนาด 20 ลิตร  ขนาด 10  ลิตร  ขนาด 5 ลิตร   ขนาด  3 ลิตร

- บริการ สร้าง กระบอกไฮดรอลิค    B : 500    , B : 300  ,  B : 200 ,  B : 180  , B: 160  ,  B :150 ,  B: 125  ,  B : 110  , B : 100  ,  B : 90

                                                        B : 80  ,  B : 70  , B  : 63  , B : 60   , B  : 50  , B : 45  , B : 40  , B : 32 ,  B : 25 , B :  20 

- บริการ ติดตั้ง กระบอกไอดรอลิค

                                                                      - บริการ ผลิต สายน้ำมันไฮดรอลิค สายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

                                                                      - บริการ ติดตั้ง ท่อน้ำมันไฮดรอลิค  และ สายไฮดรอลิค


  • กระบอกรถขยะ ตามแบบ.jpg
    - รับผลิต กระบอกไฮดรอลิค ตามตัวอย่าง กระบอกไฮดรอลิคเครื่องจักรอุตสาหกรรมเคมี กระบอกไฮดรอลิค รถยนต์ กระบอกไฮดรอลิค อุตสาหกรรมอาหาร กระบอกไฮดรอลิค อุตสาหกรรม ...

  • IMG_4470.JPG
    - รับออกแบบ ชุดต้นกำลัง เครื่องต้นกำลัง ผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ ชุดต้นกำลัง เครื่องจักรในอุตสาหกรรม ยานยนต์ เครื่องจักรในอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ ...

  • IMG_2262.JPG
    - รับออกแบบ ระบบไฮดรอลิคขนาดเล็ก ในโรงงานอุตสาหกรรม และ ทั่วไป ระบบไฮดรอลิคขนาดเล็ก ในรถบรรทุกขนส่ง ไฟ DC 24V , DC 12V ระบบไฮดรอลิคขนาดเล็ก ในสายพานการผลิต X-LIEF AC ...
Visitors: 149,039