ชุดต้นกำลังไฮดรอลิค  POWER  UNIT HYDRAULIC

ชุดต้นกำลัง ไฮดรอลิค  เหมาะ สำหรับ สร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรม 

ต้นกำลัง ไฮดรอลิค ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก

ต้นกำลัง ไฮดรอลิค ใช้งานในรถยนต์  ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก

ใช้ไฟ ทั้งระบบ  AC 220/ 380 V : 20ลิตร , 35 ลิตร , 40 ลิตร , 60 ลิตร

80 ลิตร , 100 ลิตร , 200 ลิตร  , 300 ลิตร , 500 ลิตร , 1000 ลิตร


ใช้ไฟ ทั้งระบบ  DC 12 V  , DC 24 V  :  1 ลิตร , 2ลิตร , 3ลิตร , 5ลิตร

6ลิตร , 8ลิตร , 12ลิตร , 15ลิตร , 20ลิตร , 30ลิตร , 40ลิตร , 55ลิตร

Visitors: 149,039